Aki úgy döntött, hogy leszokja a dohányzást


aki úgy döntött, hogy leszokja a dohányzást

A legnagyobb siker a kudarc Bob Dylan, Love Minus Zero A kognitív disszonancia egy pszichológiai elmélet, mely szerint az egymásnak ellentmondó vélemények feszélyező érzést keltenek az elmében. Az elmélet szerint a disszonancia, kellemetlen lévén, arra ösztönzi az embert, hogy változtasson gondolkodásmódján, véleményén vagy viselkedésén.

Az elméletet elsőként Leon Festinger szociálpszichológus vizsgálta meg alaposabban, és így ír róla: A disszonancia és a konszonancia a gondolatok - úgymint vélemények, hiedelmek, a külvilágra vonatkozó ismeretek, valamint a saját tetteinkről alkotott kép - egymáshoz való viszonya.

Olvasási mód:

Két vélemény, hit vagy ismeret disszonáns, ha összeegyeztethetetlenek; vagyis ha inkonzisztensek, vagy - csupán a két gondolatot tekintve - az egyik nem következik a másikból Festinger Festinger úgy véli, hogy három módja van a kognitív disszonancia leküzdésének, amelyek azonban nem zárják ki egymást. A disszonancia alapját képező hitek, vélemények vagy viselkedésmódok közül egy vagy több megváltoztatása.

Olyan új ismeretek szerzése, amelyek megszilárdítják a már meglévő konszonanciát, és ilyen módon szorítják háttérbe a disszonanciát.

  • Plázs: Ezt teszi velünk a cigaretta - tíz év alatt | klaudiabizsu.hu
  • 5 nap mióta leszoktam a dohányzásról
  • Miért dohányzik a gyerek és hogy segíthetjük leszokását? | Hogyan mondjam el neked?
  • Programkeret. hogyan lehet leszokni a dohányzásról

A disszonanciát okozó gondolatoknak tulajdonított jelentőség csökkentése, akár ezen gondoltak teljes elfelejtése Festinger Például a dohányosok jól tudják, hogy a dohányzás káros szokás. Néhányan közülük azzal igazolják szenvedélyüket, hogy a napos oldalát nézik: azzal áltatják magukat, hogy a dohányzás segít a súlyuk hogy leszokja a dohányzást, és károsabb volna az egészségükre az elhízás, mint amilyen dohányzás. Mások inkább leszoknak.

Hogyan szoktam le 12 év után a dohányzásról?

Legtöbbünknek nem okoz problémát olyan ad hoc hipotézisek és önigazolások kitalálása, amelyekkel megvédhetjük dédelgetett eszméinket. Az, hogy a kognitív disszonancia leküzdése miatt van szükség a racionalizálásra, nem magyarázza meg, hogy miért nem tudjuk helyesebben felhasználni ezt a képességet.

Az emberekben a pszichológiai feszélyezettség hogy leszokja a dohányzást formái találhatók meg, a reakciók közül pedig egyesek nyilvánvalóan jobbak másoknál.

De akkor miért reagál az egyik ember kompetensen, a másik pedig inkompetensen? A kognitív disszonanciát sokáig "a manipulátorok legjobb barátjának" hívták Levine A dolgot alaposabban szemügyre véve azonban kiderül, hogy nem a disszonancia, hanem a rá adott válaszreakció a fontos annak, aki másokat aki úgy döntött próbál, miközben a bizonyítékok ellene szólnak. Vegyük például Marian Keechet, aki az es években sajátos ufókultuszt alakított ki.

Azt állította, hogy transzírásos üzeneteket kap a "Gondviselőknek" nevezett földönkívüliektől.

Figyelj, ez nem segít! Üzenet mindenkinek, aki segíteni akar egy dohányost a leszokásban

Csakúgy mint negyven évvel később a Menny Kapuja-hívők, követőivel, a "Keresőkkel" vagy "a Hét Fénysugár Társaságával", Keech is az őket felvevő repülő csészealjakra várt. Jóslata szerint a tizenegy fős társaság az utolsó pillanatban menekült volna meg az december én bekövetkezendő pusztító áradás elől, amely megsemmisítette volna a földet.

megtisztította a tüdőt, hogy leszokjon a dohányzásról beteg a dohányzásról való leszokásért

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a katasztrófa elmarad, és a "gondviselők" sem lesznek hogy leszokja a dohányzást a megbeszélt időpontban, Keech emelkedett hangulatba került.

Azt állította, hogy a "gondviselők" telepatikus üzenetben közölték vele, hogy társaságának töretlen hite olyan világosságot sugárzott, hogy Isten úgy döntött, megkíméli a világot a kataklizmától.

Meglepő módon a Keresők ezek után sem hagyták el Keechet.

ha szereted leszokni a dohányzásról

Legtöbben csak erősödtek hitükben a hibás jóslatot követően. Mindössze ketten távoztak, mikor a világ nem pusztult el.

az első napokban leszoktam a dohányzásról a látás helyreáll, ha leszokik a dohányzásról

A tévedés csinált belőlük igazi hívőt. De vajon miért vátozik ugyanannak a bizonyítéknak az értelmezése emberről emberre?

1. Keressen indokokat!

A Keresők nyilván nem várták volna a repülő csészealjat, ha úgy gondolták volna, hogy talán nem jön el. Azt várnánk, hogy a jóslat beteljesületlenségét egy normális ember a kijelentés cáfolataként értékelje. Keech követőinek józan belátását viszont elhomályosította az iránta érzett rajongás.

aki úgy döntött, hogy leszokja a dohányzást 5 nap mióta leszoktam a dohányzásról

A várakozás, hogy egy repülő csészealj vigye el őket, nem bizonyítékon alapult, hogy leszokja a dohányzást puszta hiten.

Az a vélemény, hogy a jóslat beteljesületlensége nem cáfolhatja ezt a hitet, szintén merő hitbeli meggyőződés. Az ilyen irracionális gondolkodásmód ellen hasztalan minden bizonyíték, a hit megtörhetetlennek látszik. Nem bizonyíték az alapja, hanem személyi kultusz. Az elkötelezettség érzése olyan erős lehet, hogy a prófétának tartott személy mégoly megvetendő viselkedése is igazolást nyer. Nem egy példa mutatja, hogy az ember hajlamos a rajongás olyan fokára, amikor már a kultuszvezetője házastársa, kedvese legszélsőségesebb mentális vagy fizikai visszaéléseit is racionalizálja vagy egyszerűen elbagatellizálja.

Ha valaki hitének egy erőteljes személyiség iránt érzett elkötelezettség az alapja, az olyan tényekkel való szembesülés, amelyeknek alá kellene ásniuk ezt a hitet, csak egy lehetőséget hagy az illető számára: kénytelen továbbra is irracionálisan viselkedni, kivéve, ha már eleve sem volt annyira elkötelezett. A központi kérdés tehát nem a kognitív disszonancia, hanem a hit.